menu

Manifest

Vím, že mnozí z vás nám nechtějí naslouchat - říkáte, že jsme jenom děti. Avšak my jenom opakujeme, co vám říká sjednocená klimatologická věda.
Greta Thunbergová, projev v britské Dolní sněmovně, 23. 4. 2019

Nejste žádné děti, ale mladí lidé v nejlepším věku idealismu. Neříkejte, že nevíme co dělat: je prostě potřeba vypnout všechno, co nepotřebujeme pro své přežití a sázet stromy.
Šimon Formánek, 2. Středoškolská stávka za klima, 3. 5. 2019

Tváří v tvář environmentální katastrofě se ve všech oborech lidské činnosti zavádějí úsporná opatření. Energetická náročnost internetu naopak rok od roku stoupá a podle různých odhadů představuje 3-6 procent celosvětové spotřeby elektrické energie, přičemž je alarmující, že celková uhlíková stopa každé internetové stránky je rok od roku větší.

Všichni se musíme zamyslet nad každým jednotlivým bodem cesty digitální informace k uživateli a přemýšlet nejen nad možnými optimalizacemi, ale i nad tím, že bychom se měli některých energeticky náročných cool features současného itnternetu dobrovolně vzdát, přinejmenším do chvíle, kdy najdeme úsporné řešení.

energetická náročnost serverů

efektivní využití výpočetního výkonu - cloud a mikroservery
V této oblasti dochází v poslední době k pokroku a to díky přechodu většiny webových serverů na cloudové služby, které jsou výrazně energeticky efektivnější než klasické dedikované servery. Další možné řešení představují redundantní dedikované mikroservery, které se zapínají a vypínají podle potřeby.

snížení zátěže serverů
Dynanické generování každé stránky pro každého uživatele má smysl jen tehdy, pokud je obsah webové stránky personalizovaný, například v eshopu, když se mají zobrazit individuální ceny nebo obsah košíku. Většina webových stránek však může být staticky generována, což výrazně redukuje nároky na výkon serverů a tedy i jejich spotřebu energie.

energetická náročnost datového přenosu

online video
Představuje největší část internetového provozu a proto jej musíme omezit, zefektivnit jeho kompresní algoritmy a v maximální možné míře kešovat co nejblíž uživatelům.

zmenšení velikosti přenášených souborů
Průměrná velikost přenášené webové stránky vzrostla od počátků internetu řádově, takže dochází k tomu, že každá uživateli doručená stránka textové informace znamená přenos násobně většího objemu redundantního a neefektivního podpůrného kódu a zbytečných či nesmyslně velkých obrázkových souborů.

Kešování
Drtivá většina webových stránek není kešována, například proto, aby se zobrazily vždy aktuální diskuse pod články nebo aby se uživatelům zobrazily personalizované reklamy. Pokud se vzdáme chiméry všudypřítomné personalizace a zapneme kešování všude kde to jde, dramaticky snížíme datový přenos a zároveň nároky na výkon serverů.

energetická náročnost webových stránek na koncových zařízeních

Skripty a animace na webových stránkách často zbytečně zatěžují procesor počítačů a smartphonů, což vede nejen ke zbytečnému plýtvání elektrickou energií, ale i k rychlejšímu opotřebení baterií i samotných zařízení. Navíc se obávám (a zde mluvím jen za, sebe jako Šimon Formánek), že skriptování na straně klienta představuje v principu neřešitelné bezpečnostní riziko pro uživatele a je popřením principů původního internetu jako hypertextu. Více na
JsFree.org

Tento web je zároveň výzvou a zároveň živou demonstrací jednoho aspektu moderního intenetu, absurdním nepoměrem mezi datovou velikostí textové informace a množstvím přenesených dat, potřebných k jejich zobrazení v prohlížeči uživatele. Hlavička této stránky včetně responzivního css stylopisu má velikost 594 bajtů. Vše ostatní je text v prostém HTML.

v Praze, 6. května 2019
Šimon Formánek, iniciátor
JsFree.org
PureHTML.cz
tel: 602 604 992

Miloslav Krátký
PrintOnDemand.cz
Kateřina Bursíková Jacques
katerinajacques.cz

Během několika dnů zde najdete databázi znalostí a diskusní platformu.

Kateřina Bursíková Jacques podpořila naše prohlášení

A my jsme Kateřině vytvořili bezkonkurenčně datově nejúspornější a nejrychlejší volební web. Zde jsou výsledky:
katerinajacques.cz : 10 request, 99 kb transferred, 217 KB resources, Finish: 194 ms, DOM Content loaded: 142 ms.
Web pirátské jedničky Marcela Kolaji se umístil na druhém místě: Marcel Kolaja: 12 requests, 500 KB transferred, 1.844 KB resources, Finish 899 ms, DOMContentLoaded 657 ms To znamená, že tento druhý nejúspornější web kandidáta pirátů, je 5x datově náročnější a 3x pomalejší než stránky Kateřiny Bursíkové Jacques.
Pomyslnou anticenu za nejméně úsporný a nejpomalejší web získává Jan Zahradil, ODS: zahradil.cz: 204 request, 32.359 KB transferred, 38.400 KB resources, Finish: 18.300 ms DOMContentLoaded 3.400 ms
Tisková zpráva ze dne 23. května 2019
menu: english | CC BY-NC 2019 EfficientInternet.org. Tento web nesleduje uživatele, neukládá cookies, nepoužívá javascript a nešpiní životní prostředí přenášením zbytečných css stylů a obrázků. minimalist css design & hosting PureHTML.cz